Welkom op de nascholing website voor geschiedenisdocenten aan de Universiteit Utrecht!

Workshops Historische Contexten 2020-2021

Gezien het grote animo voor de workshops dit schooljaar (2019-2020) hebben we besloten dat we het aanbod komend schooljaar (2020-2021) zullen gaan herhalen. We gaan opnieuw aandacht besteden aan de nieuwe Historische Contexten voor de havo en vwo. Tijdens de workshops gaan we de diepte in met een inhoudelijk deskundige en daarnaast gaan jullie werkvormen uitproberen en uitwisselen met collega’s.

Bij deze maken wij u het programma voor de maanden september en oktober bekend:

Donderdag 24 september:
– Steden en Burgers in de Lage Landen met Maarten Prak van 09.30 tot 13.00.
– Het Britse Rijk met Jaap Verheul van 13.30 tot 17.00.

Vrijdag 25 september:
– Het Britse Rijk met Jaap Verheul van 09.30 tot 13.00.
– Steden en Burgers in de Lage Landen met Maarten Prak van 13.30 tot 17.00.

De inschrijving voor bovenstaande workshops staat open via onze website. Na het ontvangen van een bevestiging bent u verzekerd van deelname.

De workshops over China op 1 oktober zitten vol. Aanmelden voor de reservelijst kan door een mail te sturen naar: nascholinguu@gmail.com. In het voorjaar 2021 gaan we China nogmaals aanbieden, meer informatie daarover volgt komend najaar. 

Later in het schooljaar volgen er nog workshops over ‘Duitsland in Europa 1918 – 1991’ (4 december 2020) en ‘Nederland 1948 – 2008’ (hopelijk november 2020). Informatie over deze workshops en de datum waarop de inschrijving opengaat, zullen wij op een later moment met jullie communiceren via de mail en op de website.

Komend schooljaar zijn we van plan om online workshops aan te gaan bieden. We gaan opnames van gastdocenten maken en die koppelen aan didactische online workshops. Wanneer hierover meer duidelijk is zullen wij jullie daarvan op de hoogte stellen.

Indien u nog vragen heeft, horen wij ze graag. Mail dan naar: nascholinguu@gmail.com.

Workshop ‘China 1842-2001’ op 11 juni 2020

Op donderdag 11 juni 2020 heeft de workshop ‘China 1842-2001’ plaatsgevonden. Vanwege het coronavirus is de workshop gedeeltelijk via Microsoft Teams vormgegeven. Voor de organisatoren een spannende workshop omdat het de eerste keer is geweest dat we een nascholing op deze manier hebben vormgegeven. Ook al loopt zo’n experiment nooit in één keer perfect, we zijn tevreden over hoe het is gegaan en we zijn blij dat we dit schooljaar de workshop China nog hebben kunnen aanbieden. Het verslag en de materialen kunt u op deze pagina terugvinden. 

Workshops nieuwe Historische Contexten 2019-2020

Naar aanleiding van de grote examenconferenties in het schooljaar 2018-2019, zijn er in het schooljaar 2019-2020 workshops gegeven worden over de nieuwe Historische Contexten. Op 31 oktober heeft er een workshop over ‘Nederland 1948-2008’ met Annegreet van Bergen plaatsgevonden. Op 22 november hebben Maarten Prak en Hanneke Tuithof ‘Steden en Burgers’ behandeld. En op 24 januari en 7 februari zijn er workshops over ‘Het Britse Rijk’ georganiseerd met Jaap Verheul. Tot slot heeft op 11 juni Theo van Zon de Historische Context ‘China’ toegelicht. Verslagen van deze workshops staan online, inclusief presentaties en werkmaterialen! 

Examenconferenties schooljaar 2018-2019

In schooljaar (2018-2019) zijn er twee grote examenconferenties voor havo- & vwo-docenten gehouden over de twee nieuwe Historische Contexten en het maken van een goed PTA. Het materiaal van deze dagen is te bekijken in het archief.