Professionalisering geschiedenisdocenten

Professionalisering geschiedenisdocenten

Departement GKG Universiteit Utrecht

Didactiek

Op deze pagina kunt u extra informatie vinden over geschiedenisdidactiek voor havo en vwo! 

Geschiedenis en didactiek

Kijk eens op: www.uu.nl/geschiedenisendidactiek. Op deze website is lesmateriaal te vinden voor de vakken geschiedenis en Mens & Maatschappij in het voortgezet onderwijs. Het lesmateriaal is opgenomen in een database. De algemene zoekfunctie bovenaan is handig om te gebruiken!

Je kunt lesmateriaal opsturen voor de databank en je kunt reageren op opdrachten die je hebt gebruikt! Daarnaast staan er op deze website informatie en links. 

Deze website met database is een initiatief van Hanneke Tuithof, vakdidactica geschiedenis aan Universiteit Utrecht. Zij leidt docenten geschiedenis op, biedt trainingen en nascholing aan en doet onderzoek naar de vakdidactische kennis van geschiedenisdocenten en docenten van de M&M-vakken. Deze website is gemaakt in samenwerking met Pim Renou. Joyce van Os is de eindredacteur van de website. 

Handreiking PTA  havo/vwo

handreiking_geschiedenis_havo-vwo (SLO)

Deze handreiking wilt docenten in de eerste plaats tot steun zijn. Wat zijn de regels rond het schoolexamen? Wat moet er per se in een PTA staan? Voorbeelden van PTA’s staan in de handreiking. Er zijn voorschriften, en het is goed deze te kennen en aan te houden. Er zijn echter vooral heel veel mogelijkheden om het schoolexamen, en dus ook het PTA dat het schoolexamen op jouw school formaliseert, naar eigen inzicht en voorkeur vorm te geven. In deze handreiking schetsen we dus vooral wat je kunt doen om mooi geschiedenisonderwijs ook in de bovenbouw mogelijk te maken.

Bij het samenstellen van deze handreiking is uitvoerig gebruik gemaakt van eerdere versies, zoals geschreven dan geredigeerd door Albert van der Kaap en Arie Wilschut (2009, 2015). Geert van Besouw, Liesbeth Dirks en Hanneke Tuithof, allen voormalig lid van de syllabuscommissie geschiedenis, hebben de herziene, aangescherpte en uitgebreide versies van deze tekst gelezen en gecorrigeerd, waarvoor dank.

Syllabus

U kunt altijd de pagina’s van examenblad.nl raadplegen voor actuele informatie: 
-Havo: https://www.examenblad.nl/examen/geschiedenis-havo-4/2021/havo 
-Vwo: https://www.examenblad.nl/examen/geschiedenis-vwo-4/2022

Youtube

Op Youtube is er ook informatie te vinden over de nieuwe syllabi. 
Bekijk bijvoorbeeld de volgende filmpjes van het College voor Toetsen en Examens: 
Hoe kwam de vernieuwde syllabus geschiedenis h/v tot stand? 
Wat is er gewijzigd in de historische contexten in het eindexamen geschiedenis?

Maar ook veel leerlingen is er genoeg informatie op Youtube te vinden. 
Neem bijvoorbeeld het account van Meneer Goedknegt. In zijn video’s legt geschiedenisdocent Rens Goedknegt je in grote lijnen uit wat je nou écht moet kennen voor het eindexamen!

Ook Wouter Meijer heeft op zijn account WMEgeschiedenis video’s staan die hij voor zijn leerlingen heeft gemaakt voor de oude (t/m 2021) en nieuwe (vanaf 2022) historische contexten.