Sprekers 2014

Lezingen

Prof. Dr. Vojtech Mastny – Conflict and Cooperation in the Cold War

Vojtech Mastny coördineert het ‘Parallel History Project’ over de NAVO en het Warschau pact. Prof. Dr. Mastny is professor van geschiedenis en internationale betrekkingen geweest aan de ‘Columbia University’, ‘University of Illinois’, ‘Boston University’ en de ‘Johns Hopkins School of Advanced International studies’ alsook professor van strategie aan de ‘U.S. Naval War College. Zijn recente werk, de bundel The Legacy of the Coldwar (red. Vojtech Mastny), is veelgeprezen.

Richard Davy – Détente

Richard Davy heeft ongeveer dertig jaar voor The Times (London) gewerkt. Hij was voor de The Times buitenland correspondent in Duitsland, Washington, Oost-Europa en hij was specialist op het gebied van de internationale betrekkingen tussen West- en Oost-Europa. Hij versloeg een groot deel van de Praagse Lente van 1968 en de lange onderhandelingen die uiteindelijk vorm gaven aan de Helsinki akkoorden in 1975.

Gedurende zijn carrière was hij op verschillende momenten adviseur voor ‘the House of Commons committee’ die onderzoek deed naar de Helsiniki akkoorden, gast-docent aan het Woodrow Wilson Center in Washington D.C., senior adviseur bij een project over Oost-Europa voor ‘the Georgetown Center for Strategic and International Studies’ en hij was onderzoeker aan ‘the Royal Institute of International Affairs’. Hij is nu een senior lid van het ‘St. Antony’s College, Oxford University’, waar hij een boek schrijft over het Helsinki proces.

Zie ook www.richarddavy.co.uk.

Workshops

Hanneke Tuithof & Bjorn Wansink – Werken met de historische context ‘Koude Oorlog’

In plaats van twee thema’s gaat het examen geschiedenis vanaf 2015 over de tien tijdvakken en 3 of 4 Historische Contexten. Dit betekent een aangepast PTA en een andere wijze van examenvoorbereiding. In deze workshop besteden we speciaal aandacht aan het werken met de Historische Contexten. We bespreken met Historische ContextKoude Oorlog als voorbeeld, hoe je leerlingen kunt voorbereiden op het nieuwe examen. Ook introduceren we een werkvorm die speciaal gemaakt is voor het oefenen met de Historische Context Koude Oorlog.  

Bjorn Wansink en Hanneke Tuithof zijn vakdidactici geschiedenis aan de Universiteit Utrecht

 Prof. Dr. Jan Hoffenaar – Machtsblokken en militaire middelen

Jan Hoffenaar gaat een workshop verzorgen over de militaire kant van de Koude Oorlog. Aan de hand van een aantal primaire bronnen wil hij met de deelnemers diverse invalshoeken van de belangrijkste defensievraagstukken voor zowel de NAVO als het Warschaupact belichten. Welke inschattingen maakten beide kampen van elkaars intenties en militaire capaciteiten? Welke verdedigings- en aanvalsplannen bestonden er? Wat was de rol van nucleaire wapens? Memoranda over de defensieplanning, analyses van maarschalken en generaals, verslagen van grote oefeningen: dergelijke stukken worden met elkaar doorgenomen.

Ook nieuwe inzichten op basis van veel nieuw archiefmateriaal dat beschikbaar is gekomen na het einde van de Koude Oorlog, komen ruimschoots aan bod. Aldus krijgen de deelnemers in korte tijd enig begrip van de complexiteit van de defensievraagstukken in deze unieke periode in de geschiedenis, waarin beide grootmachten in staat waren elkaar en de aarde volledig te vernietigen.

Prof. Dr. Jan Hoffenaar is hoofd van de afdeling Wetenschappelijk Onderzoek van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie in Den Haag en bijzonder hoogleraar Militaire Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht.