Programma 2016

Sinds 2014 wijdt het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht een nascholingsconferentie aan een van de ‘historische contexten’ die, naast de tien tijdvakken, op het examen Geschiedenis voor havo en vwo centraal staan. Na de ‘Koude Oorlog’ (2014) en ‘Duitsland 1871-1945’ (2015) is het dit jaar de beurt aan de context ‘Verlichtingsideeën en de democratische revoluties, 1650-1848’, die op het vwo wordt getoetst.

Het doel van de conferentie is docenten inspiratie te bieden voor hun lessen over dit onderwerp. Voor een effectieve voorbereiding op het examen wordt hun concreet lesmateriaal aangereikt. Daarnaast worden de deelnemers ingelicht over recente ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek naar de Verlichting die voor het onderwijs nuttig zijn. Ten slotte is er aandacht voor manieren om de betrokkenheid van leerlingen bij dit abstracte thema te vergroten door aandacht te schenken aan de literaire verbeelding van de Verlichting en aan de relevantie ervan in de actualiteit en de eigen leefomgeving.

Kosten: €200,- p.p.

U kunt het programma ook downloaden: Programma nascholingsconferentie 2016

Programma nascholing Verlichtingsideeën en de democratische revoluties – 25 november 2016.

Tijd           Activiteit

9.30 Inloop met koffie en inschrijving
10.00 Welkom door Erik Kamerbeek (Utrechts Stedelijk Gymnasium)
                    Asker Pelgrom (Dep. Geschiedenis, Universiteit Utrecht)
10.20-11.05 Lezing 1: Wijnand Mijnhardt – De Verlichting tussen onderwijs en wetenschap
11.05-11.10 Koffie
11.10-11.55 Lezing 2: Maarten van Buuren – Spinoza: grondlegger van de Verlichting
11.55-12.20 Koffie
12.20-13:05 Lezing 3: Joke J. Hermsen – Belle van Zuylen en de Verlichting
13.05-13.50 Lunch en informatiemarkt
14.00-15.20 Keuze uit de volgende worskhops:
  Workshop 1: Fieke Kroon (Teylers Museum) – Verlichting en wetenschap in de klas en in het museum
  Workshop 2: Inge Smolenaars en Dick Hart – Oefenen, herhalen, voorbereiden: aan de slag met de historische context ‘de Verlichting’
  Workshop 3: Erik Kamerbeek & sectie Geschiedenis Utrechts Stedelijk Gymnasium – De ‘Dag van de Verlichting’: over vakoverstijgend onderwijs en actualiteit
  Workshop 4: Geert van Besouw – Praktisch aan de slag met de context ‘de Verlichting’
  Workshop 5:
Uddhava Rozendal – Historisch redeneren en de Franse Revolutie
15:20-15:35 Koffie
15.35-16.20 Paneldebat: Waarom de Verlichting? o.l.v. Ed Jonker
16.20-16.30 Afsluiting en uitreiking certificaten
16.30 Borrel

Meer informatie over de inhoud van de lezingen en workshops vindt u hier.