Programma 2017

De afgelopen drie jaar heeft het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht een nascholingsconferentie gewijd aan één van de ‘historische contexten’ die, naast de tien tijdvakken, op het examen Geschiedenis voor HAVO en VWO centraal staan. 

Het huidige programma voor het HAVO-eindexamen is door de ‘verlichtingswerkgroep’ herzien en het aangepaste examen zal in mei 2018 voor het eerst afgenomen worden. Dit jaar zal de conferentie dan ook in het teken staan van voorlichting en didactische workshops over het aangepaste examenprogramma geschiedenis voor de HAVO. Het doel van de conferentie is om docenten niet alleen inspiratie te bieden voor hun lessen maar ook om voorlichting te geven over dit herziene examen.  

Kosten: €125,- p.p.

Programma nascholing – 24 november 2017.

Tijd           Activiteit

13.00 Inloop met koffie en inschrijving
13.30 Welkom en Lezing: door Hanneke Tuithof (vakdidacticus Geschiedenis Universiteit Utrecht en lid verlichtingswerkgroep HAVO-examen)
14.30 Koffie

15.00-
16.30

Keuze uit de volgende didactische workshops:
  Workshop 1: Geert van Besouw & Bjorn Wansink – didactiek van de historische contexten
  Workshop 2: Hanneke Tuithof – vanuit het perspectief van de verlichtingswerkgroep
  Workshop 3: Charlotte Simonsz & Lisa Kleeven – de verbinding met de actualiteit 
  Workshop 4: Saskia Wubbolts – de Boer – door de ogen van Cito
16.30 Uitreiking certificaten en borrel

Meer informatie over de inhoud van de lezingen en workshops vindt u hier.