Sprekers 2015

Lezingen:

Prof. Stefan Berger (Ruhruniversität Bochum)
‘A History so Extreme?’ How much ‘Normality’ was there in German history between 1871 and 1945?

This lecture aims to discuss some of the main developments of Germany politically, economically, socially and culturally during the period from the Foundation of the Imperial Germany to the end of the Third Reich. It will ask about the failure of parliamentary democracy to take root in Germany, and it will discuss the economic success as well as the major economic crises that Germany underwent. Furthermore it will look at Germany as a major social and cultural laboratory of modernity.

PowerPoint Stefan Berger – How much normality was there in Germany history?

Margriet Brandsma (oud Duitsland-correspondent voor de NOS)
Historische reflecties van een oud-correspondent

Puttend uit haar jarenlange ervaring als Duitsland-correspondente voor de NOS zal Margriet Brandsma ingaan op de manier waarop het hedendaagse Duitsland omgaat met zijn verleden. Daarbij gaat het niet alleen om de rol van geschiedenis in de politiek, maar ook in het alledaagse leven van gewone Duitsers. Kunnen wij als buitenstaanders het Duitsland van nu wel begrijpen zonder kennis van die geschiedenis?

Dr. Jacco Pekelder (Universiteit Utrecht)
Duitsland, een Nederlands vraagstuk: afstandelijkheid en aanklamping van Bismarck tot Merkel

De komst van het Duitse Keizerrijk in 1871 bracht een omslag in de Nederlandse verhouding tot Duitsland teweeg: voor het eerst sinds eeuwen dreigde vanuit het oosten gevaar. De industrialisatie van Duitsland bracht echter ook grote economische kansen. Hoe ging Nederland vanaf de late negentiende eeuw met die dubbele situatie om, bijvoorbeeld in de Eerste Wereldoorlog en het Interbellum? Welke doorwerking had de bezetting van ons land tussen 1940-1945 op de relatie met de oosterburen in de jaren erna? Hoe kan het dat de relatie na de Koude Oorlog langzaam tot een positief, nieuw nabuurschap transformeerde?

PowerPoint Jacco Pekelder – Duitsland, een Nederlands vraagstuk

Workshops:

Katja van Wamel (Christelijk Lyceum Zeist) en Albert Jens (KSG De Breul, Zeist)
De Eerste Wereldoorlog dicht bij huis

In deze workshop staat een bijzonder samenwerkingsproject centraal van scholen en erfgoedinstellingen uit de regio Utrecht. Uitgangspunt is de uitdaging om een onderwerp als de Eerste Wereldoorlog na honderd jaar voor leerlingen zo tastbaar en voelbaar mogelijk te maken. Deelnemers doen inspiratie op over mogelijkheden om leerlingen zelfstandig te laten werken met o.a. nieuw digitaal archiefmateriaal en over kansen om regionale monumenten, erfgoedinstellingen en musea bij het onderwijs te betrekken. Daarbij komt ook de samenwerking met Landschap Erfgoed Utrecht en Huis Doorn aan bod, als voorbeeld van een succesvolle manier om de beleving en betrokkenheid van leerlingen te vergroten.

Meer informatie over deze workshop. 

Inge Smolenaars en Dick Hart (Stanislascollege, Delft)
Oefenen, herhalen, voorbereiden: aan de slag met de historische context

Op zoek naar kant-en-klaar lesmateriaal? Kom dan naar onze workshop!

Bij deze opdracht gaan leerlingen (in dit geval hun docenten) actief aan de slag met vraagstukken waarbij de verplichte voorbeelden uit de historische context ‘Duitsland 1871 – 1945’ centraal staan. Ook de bijbehorende oriëntatiekennis wordt in de opdracht geïntegreerd. Uiteraard maken we gebruik van bronnen en is er ruimte voor verdieping, zodat de opdracht voor havo- en vwo-leerlingen te gebruiken is. Na afloop kunt u uiteraard de opdracht desgewenst naar eigen inzicht aanpassen.

Boekje workshop Duitsland 2015

Stefan Rops
Foto’s uit de Eerste Wereldoorlog als didactisch materiaal

In deze workshop wordt besproken hoe foto’s (en prenten) van Duitse zijde uit 1914-1918 in de klas kunnen worden gebruikt. Foto’s vertellen veel meer dan we geneigd zijn te denken. Ze geven ons een kijkje in het alledaagse leven van de gewone man of vrouw, maken de geschiedenis persoonlijker en laten zien ‘hoe het was’. Maar minstens zo belangrijk is wat een foto niet laat zien. Dit didactisch materiaal leent zich daarom bij uitstek voor vragen over de concepten betrouwbaarheid, representativiteit en objectiviteit/subjectiviteit die bij het trainen van historische vaardigheden centraal staan.

Fotografie aan het Front HAVO VWO eindexamenconferentie

Hanneke Tuithof (Universiteit Utrecht), Geert van Besouw (KSG De Breul, Zeist) en Bjorn Wansink (Universiteit Utrecht)
Praktisch aan de slag met de context Duitsland 1871-1945

In deze workshop introduceren we verschillende werkvormen om de historische context Duitsland met uw leerlingen te behandelen. We kiezen voor activerende didactiek, waarbij we historische vaardigheden proberen te combineren met de inhoud van deze historische context. Wij hopen u na de workshop enkele leuke en leerzame ideeën mee te hebben gegeven om direct toe te passen in de klas. Ook komen algemene principes aan de orde voor het behandelen van een historische context.

2015-11-20 workshop sgu nieuwe examen HC Duitsland
spotprenten HC Duitsland en KO
Verbandenvierkant in kleur
Opdracht strookjes en vraagvormen
Schema verdragen

Judith Roesink (Marnix Gymnasium Rotterdam en auteur Examenbundel havo/vwo)
Verplichte voorbeelden van de historische context ‘Duitsland’

In de examensyllabi voor havo/vwo worden bij de historische context ‘Duitsland’ drie leidende vragen gesteld en in een begeleidende tekst uitgelegd. Bij iedere vraag zijn door het CvTE voorbeelden uitgekozen die moeten worden gekend. In deze werkgroep staan de verplichte voorbeelden bij de context ‘Duitsland’ centraal. Uitgangspunt is het Centraal Examen (havo/vwo) 2015. Hoe werden de voorbeelden hier getoetst? Hoe kun je als docent je leerlingen hier met werkvormen én lesmateriaal op voorbereiden? Met praktische handreikingen komt de workshop aan deze vragen tegemoet.