Sprekers 2017

De bestanden van zowel de lezing van Hanneke Tuithof als de verschillende workshops kunt u hier vinden. 

Lezing:
Hanneke Tuithof 
(vakdidacticus geschiedenis UU en lid verlichtingswerkgroep HAVO-examen)

Voorlichting herziene HAVO-examen
In deze lezing zal besproken worden wat de wijzigingen in het examenprogramma voor de HAVO vanaf 2018 inhouden.
Er zal worden ingegaan op de argumenten voor deze wijzigingen.
Ook wordt er besproken wat de consequenties zijn voor het voorbereiden van de examenleerlingen.

Workshops:
Geert van Besouw (docent geschiedenis die sinds 2004 als pilotdocent betrokken is bij het examen over tien tijdvakken en lid verlichtingswerkgroep HAVO-examen) en Bjorn Wansink (vakdidacticus UU)

Didactiek van de historische contexten 
In deze workshop wordt ingegaan op de didactiek van de Historische Contexten. Er wordt besproken hoe je als docent kunt werken met de Historische Contexten en er worden voorbeelden van verwerkingsopdrachten geoefend. Deze opdrachten kunnen gebruikt worden om de leerlingen voor te bereiden op het examen.

Hanneke Tuithof
(vakdidacticus geschiedenis UU en lid verlichtingswerkgroep HAVO-examen)

Vanuit het perspectief van de verlichtingswerkgroep 
In deze workshop laat Hanneke Tuithof zien hoe de verlichtingswerkgroep de Historische Contexten bewerkt heeft en wat dat betekent voor het werken met de Historische Contexten. Nu er veel minder verplichte voorbeelden zijn, spelen de leidende vragen en de opbouw van een Historische Context een belangrijke rol in de voorbereiding op het examen. Ook kijken we naar de plaats van tijdvak 1 t/m 4 aangezien deze tijdvakken alleen nog in het Schoolexamen getoetst worden. Er zal in deze workshop gewerkt worden met opdrachten die gebruikt kunnen worden om de leerlingen voor te bereiden op het examen.

Charlotte Simonsz (docent geschiedenis) en Lisa Kleeven (Senior Coordinator Education at National Museum of World Cultures)

De verbinding met de actualiteit 
In deze workshop komen werkvormen aan bod over de kenmerkende aspecten uit de Vroegmoderne en Moderne Tijd die te maken hebben met kolonialisme, slavernij en modern imperialisme. Op deze manier wordt het examenprogramma verbonden met huidige discussies over racisme en discriminatie.

De workshops is enerzijds gericht op werkvormen, direct toepasbaar in de les, maar anderzijds ook gericht op hoe docenten met het koloniaal verleden en de slavernijgeschiedenis om kunnen gaan.

Saskia Wubbolts – de Boer
(toets deskundige B Geschiedenis bij Cito)

Door de ogen van Cito
 
In deze workshop wordt ingegaan op de vraag hoe Cito de examens construeert. Daarnaast, geheel aansluitend op het centrale thema van de dag, hoe er vanuit Cito zal worden omgegaan met het herziene programma voor de HAVO en wat Cito wilt gaan doen met (het verdwijnen van) de verplichte voorbeelden. Ook is er in deze workshop de mogelijkheid om aan de slag te gaan met het maken van dé ultieme SE-vraag.