Professionalisering geschiedenisdocenten

Professionalisering geschiedenisdocenten

Departement GKG Universiteit Utrecht

Taalgericht geschiedenisonderwijs

Workshops over taalgericht geschiedenisonderwijs

Geschiedenis is in het voortgezet onderwijs een talig vak. Geschiedenisdocenten waar wij mee samenwerken laten weten dat taalvaardigheid van leerlingen vaak een hindernis is voor denken en leren over geschiedenis. Aandacht voor (vak)taal kan relatief makkelijk geïntegreerd worden in je geschiedenislessen en kan het historisch redeneren versterken. In deze workshop krijg je informatie over de specifieke taalproblemen die leerlingen hebben bij het leren van geschiedenis. Ook proberen we werkvormen en strategieën uit die je kunt gebruiken als je aandacht aan (vak)taal in jouw geschiedenisles wilt geven. Zoals gebruikelijk in onze nascholing wisselen blokjes theorie, uitwisselen van ervaringen en uitproberen van werkvormen/lesmateriaal elkaar af. De workshop is bedoeld voor geschiedenisdocenten in onderbouw en bovenbouw vmbo, havo en vwo. We differentiëren naar soort onderwijs tijdens de workshop.

-12 januari 13.30 – 17.00, Taalgericht geschiedenisonderwijs basis met Ronald Veenstra en Hanneke Tuithof bij het Cals College in Nieuwegein.
-6 april 9.30 – 13.00, Taalgericht geschiedenisonderwijs basis met Ronald Veenstra en Hanneke Tuithof.

Naast de basis workshop over taalgericht geschiedenisonderwijs gaan we dit schooljaar ook een verdiepende workshop over dit onderwerp organiseren. Deze workshop zal gericht zijn op schrijfvaardigheid. We gaan in op hoe je de schrijfvaardigheid van leerlingen die bij het vak geschiedenis nodig is kunt ontwikkelen en begeleiden. Het gaat dan om het formuleren van antwoorden op toetsvragen en het maken van Praktische Opdrachten.

-6 april 13.30 – 17.00, Taalgericht geschiedenisonderwijs schrijven met Ronald Veenstra en Hanneke Tuithof.

De inschrijving voor bovenstaande workshops is geopend via onze website. De workshops op 6 april vinden plaats bij cursus- en vergadercentrum Domstad in het centrum van Utrecht. De kosten bedragen 200 euro per workshop en dat is inclusief koffie, thee en koeken, werkmateriaal uit de workshop, een boek en een bewijs van deelname. Na het ontvangen van een bevestiging bent u verzekerd van deelname.

In het najaar 2022 hebben ook workshops over taalgericht geschiedenisonderwijs plaatsgevonden. Klik hieronder op de link voor het verslag.

22 september 13.30 – 17.00, Taalgericht geschiedenisonderwijs basis met Ronald Veenstra en Hanneke Tuithof.
20 oktober 9.30 – 13.00, Taalgericht geschiedenisonderwijs schrijven met Ronald Veenstra en Hanneke Tuithof.
1 december 9.30 – 13.00, Taalgericht geschiedenisonderwijs basis met Ronald Veenstra en Hanneke Tuithof.
1 december 13.30 – 17.00, Taalgericht geschiedenisonderwijs schrijven met Ronald Veenstra en Hanneke Tuithof.

Vragen? Mail naar: Nascholing-GKG@uu.nl