Workshop ‘China 1842-2001’ op 11 juni 2020

Op 11 juni 2020 heeft de nascholingsworkshop ‘China 1842-2001’ plaatsgevonden. Vanwege het coronavirus is de workshop deels online vormgegeven via Microsoft Teams. Voor de organisatoren een spannende workshop omdat het de eerste keer is geweest dat we een nascholing op deze manier hebben vormgegeven. Ook al loopt zo’n experiment nooit in één keer perfect, we zijn tevreden over hoe het is gegaan en we zijn blij dat we dit schooljaar de workshop China nog hebben kunnen aanbieden. Maar we hebben niet de kwaliteit kunnen leveren die we normaal willen. Met de techniek ging het boven verwachting goed, maar het blijft moeilijk om mensen thuis en op afstand tegelijk te bedienen. We hebben daarom de keuze gemaakt om voortaan de workshops of fysiek of online vorm te geven en niet meer tegelijk. 

Theo van Zon heeft na een actuele inleiding over de opkomst van China, de drie deelvragen van de Historische Context inhoudelijk toegelicht. Vervolgens hebben de deelnemers in subkanalen van MSTeams de werkvorm bij het boek Selma besproken. En onder leiding van vakdidacticus Hanneke Tuithof is de werkvorm besproken en zijn ideeën uitgewisseld over de didactische aanpak van deze Historische Context. Daaruit zijn enkele interessante opmerkingen gekomen:

  • Werk samen met de sectie Nederlands. Het boek Selma kan bijvoorbeeld mooi op de leeslijst komen te staan.
  • De docent kan zelf kiezen welke bronnen (van de totaal 26 bronnen) hij/zij de leerlingen wil geven. Hiermee kan de opdracht dus wellicht ook ingekort worden.
  • Ook is het mogelijk om vooraf geselecteerde posters aan de leerlingen te geven (en deze keuze te laten verklaren).
  • Deze opdracht geeft juist handvatten om te differentiëren in de les. Laat bijvoorbeeld verschillende groepjes andere bronnen analyseren. Of laat leerlingen zelf taken verdelen, verspreid over de verschillende rondes.
  • Indien de docent geen tijd heeft om alle rondes te doen, kan de docent er ook voor kiezen om één ronde te doen of een deel van de gehele opdracht. De tijdlijn kun je bijvoorbeeld vrij snel doen in een les.
  • Gebruik de foto’s uit het boek en voeg deze toe aan de opdracht. Dat kan in principe bij elke ronde.
  • Gebruik fragmenten uit stripboeken (bijvoorbeeld van cartoonist Li Kunwu) en voeg deze toe aan het bronnenbestand.
  • Koppel de kenmerkende aspecten aan deze opdrachten. Laat leerlingen deze bijvoorbeeld op de tijdlijn zetten (en verklaren waarom deze bij een bepaalde tijd past).
  • De tijdlijnopdracht (ronde 1) en posteropdracht (ronde 4) zijn ook uit te breiden naar de andere deelvragen (HV1 en HV2) uit de syllabus.

Materialen: 

Hieronder kunt de werkvorm Selma & China vinden, gemaakt door geschiedenisdocent Rens Goedknegt. De presentaties en literatuurlijst door Theo van Zon volgen. Hou de website in de gaten.