Workshop ‘Nederland 1948 – 2008’ op 31 okt 2019.

Workshop nieuwe Historische Context ‘Nederland 1948 – 2008’. 

Op 31 oktober heeft de eerste workshop van het schooljaar 2019-2020 plaatsgevonden. Er is aandacht besteed aan nieuwe Historische Context ‘Nederland 1948 – 2008’ voor de havo. We hebben gekeken hoe je als geschiedenisdocent een populairwetenschappelijk boek op een zinvolle en productieve wijze kunt inzetten voor het onderwijs. Er is gekeken hoe passages, foto’s en voorwerpen uit de boeken van Annegreet van Bergen als context kunnen dienen om interessante vakinhoudelijke vragen te stellen en werkvormen te maken. We hebben geconcludeerd dat ‘Nederland 1948 – 2008’ toch een abstracte Historische Context blijkt te zijn. Het is nodig om het voor leerlingen concreet te maken door het gebruik van afbeeldingen, filmpjes en bijvoorbeeld de boeken van Annegreet van Bergen. 

We hebben een mysterie-werkvorm uitgevoerd en daarbij was het belangrijk om duidelijk doelen te stellen. Wat wil jij je leerlingen leren? Omgaan met bronnen? Het leren van kennis/begrip? Of oefenen met oorzaak/gevolg relaties? Afhankelijk van het gestelde doel kun je ervoor kiezen om minder tekstuele bronnen aan leerlingen te geven maar te kiezen voor meer visuele bronnen. Een variatie kan zijn dat je de leerlingen zelf afbeeldingen laat zoeken en die laat presenteren.

De afbeeldingen uit beide boeken blijken goed te gebruiken. Je kunt leerlingen laten opzoeken hoe bepaalde voorwerpen er nu uit zien of hoe ze nu gebruikt worden. Een ander idee was om de leerlingen een gradatie in de afbeeldingen te laten aanbrengen door hun te vragen wat er in de loop van de tijd het meest veranderd is? Wat staat het meest van hun eigen belevingswereld af? De begrippen verandering en continuïteit staan hierbij centraal.