Workshops 2020 – 2021

Aanbod nascholingsworkshops schooljaar 2020 – 2021

Workshop Historische Context Steden en Burgers in de Lage landen.

Prof. dr. Maarten Prak is hoogleraar bij de afdeling Economische en Sociale Geschiedenis van het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek concentreert zich op de lotgevallen van de bewoners van Europese – en vooral Nederlandse – steden in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd. Hij ons vertellen over de Historische Context Steden en Burgers in de Lage Landen 1050 – 1700. Ook tijdens deze workshop gaan we onder leiding van Hanneke Tuifhof aan de slag met mooie werkvormen die passen bij deze Historische Context.

De workshops worden gegeven op donderdagochtend 24 september van 09.30 tot 13.00 en op vrijdagmiddag 25 september van 13.30 tot 17.00 in het centrum van Utrecht. Op donderdag hebben we plek voor 37 deelnemers en op vrijdag voor 22 deelnemers. De kosten bedragen 200 euro inclusief werkmateriaal en bewijs van deelname.

De workshops op 24 en 25 september zitten vol! Deze workshops hebben inmiddels plaatsgevonden. Kijk op: https://nascholing-gs.wp.hum.uu.nl/workshops-2020-2021/workshops-steden-en-burgers-op-24-en-25-september-2020/ voor het verslag. 

Vragen? Mail naar: nascholinguu@gmail.com 

Workshop Historische Context het Britse Rijk.

Jaap Verheul is Amerikadeskundige en hoofddocent cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht en bijzonder hoogleraar Atlantische betrekkingen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In zijn uitleg gaat Jaap Verheul in op de Historische Context het Britse Rijk en is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Dat gaan we afwisselen met diverse werkvormen die passen bij de Historische Context onder leiding van Hanneke Tuithof.

De workshops worden gegeven op donderdagmiddag 24 september van 13.30 tot 17.00 en op vrijdagochtend 25 september van 09.30 tot 13.00 in het centrum van Utrecht. Op donderdag hebben we plek voor 37 deelnemers en op vrijdag voor 22 deelnemers. De kosten bedragen 200 euro inclusief werkmateriaal en bewijs van deelname.

Deze workshops hebben inmiddels plaatsgevonden. Kijk op: https://nascholing-gs.wp.hum.uu.nl/workshops-2020-2021/workshops-het-britse-rijk-op-24-en-25-september-2020/ voor het verslag. 

Vragen? Mail naar: nascholinguu@gmail.com

Workshop Historische Context China.

Theo van Zon  is lerarenopleider geschiedenis aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en heeft veel ervaring in college geven over China. Hij gaat de drie deelvragen inhoudelijk toelichten waarbij er de mogelijkheid is om vragen te stellen. Dat gaan we afwisselen met didactische suggesties en het uitproberen van diverse werkvormen die passen bij deze nieuwe Historische Context onder leiding van dr. Hanneke Tuithof (vakdidacticus geschiedenis UU en lector didactiek van de gammavakken Fontys) en Rens Goedknegt (docent geschiedenis Eerste Christelijk Lyceum Haarlem).

De workshops worden gegeven op donderdag 1 oktober in de ochtend (09.30 – 13.00) en de in de middag (13.30 – 17.00) in het centrum van Utrecht. De kosten bedragen 200 euro inclusief werkmateriaal en bewijs van deelname.

Beide workshops zitten vol!

Vragen? Mail naar: nascholinguu@gmail.com 

Workshop Historische Context Nederland 1948 – 2008.

Hoe kun je als geschiedenisdocent een populairwetenschappelijk boek op een zinvolle en productieve wijze inzetten voor jouw onderwijs? Deze vraag gaan we beantwoorden aan de hand van boeken van Annegreet van Bergen: ‘Gouden Jaren’ & ‘Het goede leven’. In beide boeken beschrijft zij de naoorlogse Nederlandse welvaartsgroei aan de hand van concrete technieken en innovaties. De inhoud van deze boeken past goed bij de Historische Context Nederland 1948-2008 voor de havo. In de workshop wordt gekeken hoe passages, foto’s en voorwerpen uit dit boek als context kunnen dienen om interessante vakinhoudelijke vragen te stellen en werkvormen te maken. Maar ook geven deze boeken aanknopingspunten voor vakoverstijgend werken. In de workshop doen we werkvormen die al gemaakt zijn met materiaal uit de boeken, vertelt Annegreet van Bergen over haar aanpak en bronnen en bespreken we  samen aanpakken om deze boeken te gebruiken.

De workshop wordt gegeven op vrijdag 6 november van 9.30 tot 13.00 in het centrum van Utrecht. Kosten: 200 euro inclusief koffie/thee/koeken de boeken ‘Gouden jaren’ & ‘Het goede leven’, werkmateriaal en bewijs van deelname. 

Deze workshop zit vol! Aanmelden voor de reservelijst kan door een mail te sturen naar: nascholinguu@gmail.com.

Vragen? Mail naar: nascholinguu@gmail.com 

Workshop Historische Context Duitsland 1918 – 1991.

Portret

Prof. dr. Jacco Pekelder is associate professor (UHD) bij de afdeling Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen (GIB) en bijzonder hoogleraar aan de Universität des Saarlandes, Saarbrücken (Duitsland). Hij publiceerde onder meer de boeken Nieuw nabuurschap. Nederland en Duitsland na de val van de Muur (2014) en Sympathie voor de RAF. De Rote Armee Fraktion in Nederland (2007). In Tijdschrift voor Geschiedenis, 2020, nummer 2 (open access beschikbaar), publiceerde hij onlangs een eerste artikel over zijn nieuwste onderzoeksthema: Europa en de Duitse kwestie in de 19de eeuw. Pekelder gaat ons vertellen over Historische Context Duitsland 1918-1991. Deze context voor havo en vwo is herschreven ten opzichte van de vorige context over Duitsland en aanzienlijk actueler geworden. Deze inhoudelijke verdieping gaan we afwisselen met vakdidactische suggesties voor het aanpakken van deze Historische Context onder leiding van dr. Hanneke Tuithof.

De workshop wordt gegeven op vrijdag 4 december van 09.30 tot 13.00 en een tweede groep van 13.30 tot 17.00 in het centrum van Utrecht. Voor beide workshops kunnen we 22 deelnemers toelaten. De kosten bedragen 200 euro inclusief koffie/thee/koeken, een boek, werkmateriaal en bewijs van deelname.

De ochtendworkshop van 9.30 tot 13.00 zit vol!

Vragen? Mail naar: nascholinguu@gmail.com 
Opgave vanaf 3 september via: https://nascholing-gs.wp.hum.uu.nl/aanmelden2020-2021/

Workshop Historische Context China 1842-2001.

Op vrijdag 5 maart 2021 gaat de Universiteit Utrecht een workshop over de nieuwe Historische Context ‘China 1842 – 2001’ organiseren. We zullen in de workshop de Historische Context zowel inhoudelijk als didactisch toelichten. In workshop gaat Theo van Zon de drie deelvragen inhoudelijk toelichten en voorzien van didactische suggesties. Theo van Zon is lerarenopleider geschiedenis aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en geeft al jaren college over Chinese geschiedenis. Dit gaan we afwisselen met nieuwe werkvormen over China onder leiding van Hanneke Tuithof en Rens Goedknegt.

De workshop zal plaatsvinden in het centrum van Utrecht van 09.30 tot 13.00. De kosten bedragen 200 euro en dat is inclusief werkmateriaal uit de workshop, een boek over China en een bewijs van deelname. Let op: er zijn 40 plaatsen beschikbaar en vanwege het grote animo verwachten we dat de inschrijving snel vol zal zitten.

Deze workshop zit vol! Aanmelden voor de reservelijst kan door een mail te sturen naar: nascholinguu@gmail.com.

Vragen? Mail naar: nascholinguu@gmail.com 

Verdiepende workshop Historische Context China 1842-2001.

Op vrijdagmiddag 5 maart 2021 (13.30 – 17.00) gaat de Universiteit Utrecht een verdiepende workshop over de nieuwe Historische Context ‘China 1842 – 2001’ organiseren. Theo van Zon en Hanneke Tuithof gaan verder waar ze tijdens de workshops op 11 juni, 1 oktober en op 5 maart 2021 in de ochtend zijn gebleven. Theo gaat dieper in op de stof en onder leiding van Hanneke Tuithof worden er nieuwe werkvormen uitgeprobeerd. Theo van Zon is lerarenopleider geschiedenis aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en geeft al jaren college over Chinese geschiedenis.

De workshop zal plaatsvinden in het centrum van Utrecht van 13.30 – 17.00. De kosten bedragen 200 euro en dat is inclusief werkmateriaal uit de workshop, een boek over China en een bewijs van deelname. Let op: er zijn 40 plaatsen beschikbaar en vanwege het grote animo verwachten we dat de inschrijving snel vol zal zitten.

De workshop zit vol! Aanmelden voor de reservelijst kan door een mail te sturen naar: nascholinguu@gmail.com.

Vragen? Mail naar: nascholinguu@gmail.com