Workshops ‘China 1842-2001’ 1 oktober 2020

Op donderdag 1 oktober heeft de workshop ‘China 1842 – 2001’ plaatsgevonden.Theo van Zon begon zijn verhaal met een actuele inleiding over de opkomst van China en stelde daarbij de vraag: is de eeuw van China al begonnen? Daarna heeft Theo in drie mini-colleges de drie deelvragen van de Historische Context inhoudelijk toegelicht.

Voor de workshop China heeft geschiedenisdocent Rens Goedknegt een werkvorm ontwikkeld bij het boek Selma van Carolijn Visser. Onder leiding van vakdidacticus Hanneke Tuithof is de werkvorm besproken en zijn ideeën uitgewisseld over de didactische aanpak van deze Historische Context. Daaruit zijn enkele interessante opmerkingen gekomen.

Allereerst enkele opmerkingen en tips uit de workshop van vorig jaar:

 • Werk samen met de sectie Nederlands. Het boek Selma kan bijvoorbeeld mooi op de leeslijst komen te staan.
 • De docent kan zelf kiezen welke bronnen (van de totaal 26 bronnen) hij/zij de leerlingen wil geven. Hiermee kan de opdracht dus wellicht ook ingekort worden.
 • Ook is het mogelijk om vooraf geselecteerde posters aan de leerlingen te geven (en deze keuze te laten verklaren).
 • Deze opdracht geeft juist handvatten om te differentiëren in de les. Laat bijvoorbeeld verschillende groepjes andere bronnen analyseren. Of laat leerlingen zelf taken verdelen, verspreid over de verschillende rondes.
 • Indien de docent geen tijd heeft om alle rondes te doen, kan de docent er ook voor kiezen om één ronde te doen of een deel van de gehele opdracht. De tijdlijn kun je bijvoorbeeld vrij snel doen in een les.
 • Gebruik de foto’s uit het boek en voeg deze toe aan de opdracht. Dat kan in principe bij elke ronde.
 • Gebruik fragmenten uit stripboeken (bijvoorbeeld van cartoonist Li Kunwu) en voeg deze toe aan het bronnenbestand.
 • Koppel de kenmerkende aspecten aan deze opdrachten. Laat leerlingen deze bijvoorbeeld op de tijdlijn zetten (en verklaren waarom deze bij een bepaalde tijd past).
 • De tijdlijnopdracht (ronde 1) en posteropdracht (ronde 4) zijn ook uit te breiden naar de andere deelvragen (HV1 en HV2) uit de syllabus.

Nieuwe opmerkingen uit de workshops van donderdag 1 oktober:

 • Zelf selectie maken in de bronnen die je de leerlingen wilt laten plaatsen op de tijdlijn. Dit maakt een gezamenlijke nabespreking makkelijker maar die nabespreking kunnen de leerlingen ook in kleine groepjes zelfstandig doen.
 • Soortgelijke opdrachten in deze werkvorm ook gebruiken in andere Historische Contexten.
 • Hoofdstukken in het boek Selma zijn kort, vaak maar 2 à 3 bladzijden. Die hoofdstukken kun je door leerlingen laten analyseren en met elkaar laten delen in een expert-werkvorm.
 • Bij een aantal bronnen de leerlingen zelf een onderzoeksvraag laten bedenken.
 • Leerlingen op zoek laten gaan naar echte foto’s in plaats van propagandaposters om zodoende de tijdbalk levendig te maken.
 • Aandacht besteden aan de kunststroming sociaal realisme door Chinese propagandaposters te vergelijken met propagandaposters uit de Sovjet-Unie.
 • Je kunt een bron uit de selectie van Rens ook laten herschrijven vanuit Chinees perspectief. Of je kunt Selma en Jung Chang (Wilde Zwanen, Drie dochters) vergelijken qua perspectief. De ene vrouw komt van het Westen naar China en de auteur andersom.
 • Proberen de bronnen steeds weer terug te koppelen aan de behandelde stof in de Context en het meer stapsgewijs aan te pakken.
 • Leerlingen uitdaging geven: kies tien bronnen uit die bij tien verschillende jaartallen passen.
 • In sommige bronnen de jaartallen weghalen zodat de leerlingen de bronnen ook écht moeten gaan lezen.
 • In eerste instantie alleen kenmerkende zinnen uit de bronnen geven en pas later de volledige bronnen geven om helemaal te lezen.
 • Andere werkvorm en variant op vroeger of later: jaartallen op de achterkant zetten. Dan moeten ze de bronnen op volgorde leggen, daarna kunnen ze de bronnen omdraaien en dan zien ze of ze op goede volgorde liggen.
 • Stappen inbouwen om bronnen te analyseren. Samen met de leerlingen de bronnen doornemen en dat als opstap gebruiken naar complexere opdracht.
 • De leerlingen begrippen uit de Context laten uitleggen aan de hand van de bronnen.
 • Geef de leerlingen eens de tien kenmerkende aspecten uit de context en laat de leerlingen opschrijven hoe die in bronnen naar voren komen.
 • Inleven is super lastig voor elke leerling en dat er niet één antwoord is vinden leerlingen ook moeilijk dat is wel de bedoeling van deze opdracht. Dat is in 6 vwo makkelijker dan in 4 vwo.

We hebben niet meer gesleuteld aan de werkvormen van Rens Goedknegt, maar jullie gaan dat misschien nog wel doen. Bijgestelde versies zouden wij graag ontvangen! Hetzelfde geldt natuurlijk voor andere werkvormen bij de Historische Context China ‘1842-2001’. Jullie kunnen ze mailen naar: h.tuithof@uu.nl. Dit materiaal komt vervolgens weer in de database van www.uu.nl/geschiedenisendidactiek te staan.

 

 

 

 

 

Tijdens de workshop is er ook kort gesproken over het maken van (oefen)examenvragen. Voor China blijkt dit lastig te zijn omdat niemand de Context al heeft behandeld. Mochten jullie komend jaar vragen gaan maken, dan zouden wij ook die graag ontvangen zodat we ze kunnen delen en van elkaar kunnen leren. Voor de HAVO staan er inmiddels voorbeelden van oefenvragen online. Kijk op: https://www.examenblad.nl/examen/geschiedenis-havo-4/2021/havo?topparent=vg41h1h4i9qd. Er zullen komend jaar ook oefenvragen voor VWO komen. In de nieuwsbrief aan het netwerk staan tips van de examenmaakster over het maken van examenvragen. Deze nieuwsbrief is online terug te lezen via:  https://geschiedenisendidactiek.wp.hum.uu.nl/nieuwsbrief-vraag-naar-proefexamens-en-examenvragen-maken-23-05-2020/.  Tot slot hebben we op de nascholingswebsite ook een pagina gemaakt met tips en informatie over het examen: www.uu.nl/nascholinggeschiedenis.

Hier kunt u de materialen uit de workshop downloaden: