Workshops 2019 – 2020

Workshop Historische Context Nederland 1948 – 2008.

Op 31 oktober heeft de eerste workshop van het schooljaar 2019-2020 plaatsgevonden. Er is aandacht besteed aan nieuwe Historische Context ‘Nederland 1948 – 2008’ voor de havo. We hebben gekeken hoe je als geschiedenisdocent een populairwetenschappelijk boek op een zinvolle en productieve wijze kunt inzetten voor het onderwijs. Er is gekeken hoe passages, foto’s en voorwerpen uit de boeken van Annegreet van Bergen als context kunnen dienen om interessante vakinhoudelijke vragen te stellen en werkvormen te maken. We hebben geconcludeerd dat ‘Nederland 1948 – 2008’ toch een abstracte Historische Context blijkt te zijn. Het is nodig om het voor leerlingen concreet te maken door het gebruik van afbeeldingen, filmpjes en bijvoorbeeld de boeken van Annegreet van Bergen. 

We hebben een mysterie-werkvorm uitgevoerd en daarbij was het belangrijk om duidelijk doelen te stellen. Wat wil jij je leerlingen leren? Omgaan met bronnen? Het leren van kennis/begrip? Of oefenen met oorzaak/gevolg relaties? Afhankelijk van het gestelde doel kun je ervoor kiezen om minder tekstuele bronnen aan leerlingen te geven maar te kiezen voor meer visuele bronnen. Een variatie kan zijn dat je de leerlingen zelf afbeeldingen laat zoeken en die laat presenteren.

De afbeeldingen uit beide boeken blijken goed te gebruiken. Je kunt leerlingen laten opzoeken hoe bepaalde voorwerpen er nu uit zien of hoe ze nu gebruikt worden. Een ander idee was om de leerlingen een gradatie in de afbeeldingen te laten aanbrengen door hun te vragen wat er in de loop van de tijd het meest veranderd is? Wat staat het meest van hun eigen belevingswereld af? De begrippen verandering en continuïteit staan hierbij centraal.

Workshop Historische Context Steden en Burgers in de Lage landen.

Prof. dr. Maarten Prak is hoogleraar bij de afdeling Economische en Sociale Geschiedenis van het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek concentreert zich op de lotgevallen van de bewoners van Europese – en vooral Nederlandse – steden in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd. Hij ons vertellen over de Historische Context Steden en Burgers in de Lage Landen 1050 – 1700. Ook tijdens deze workshop gaan we onder leiding van Hanneke Tuifhof aan de slag met mooie werkvormen die passen bij deze Historische Context.

De workshop wordt gegeven op vrijdagmiddag 22 november van 13.00 tot 17.00. Kosten: 200 euro inclusief werkmateriaal en bewijs van deelname. Maximaal 36 deelnemers.

Informatie bij Hanneke Tuithof h.tuithof@uu.nl
Inschrijving is gesloten en aanmelden voor de reservelijst is niet meer mogelijk. 

Locatie: 
De locatie waar de workshop gaat plaatsvinden is Drift 21, Sweelinckzaal. Als u op de link klikt dan komt u op de site van de Universiteit Utrecht terecht, waar u informatie over de bereikbaarheid en toegankelijkheid kunt vinden. LET OP: Drift 21 is alleen bereikbaar via de ingang van Drift 27 (ingang Universiteit Bibliotheek). Wanneer u de binnentuin helemaal door naar achter loopt, komt u uit bij Drift 21.

Workshop Historische Context het Britse Rijk op 24 januari. 

Jaap Verheul is Amerikadeskundige en hoofddocent cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht en bijzonder hoogleraar Atlantische betrekkingen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In zijn uitleg gaat Jaap Verheul in op de Historische Context het Britse Rijk en is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Dat gaan we afwisselen met diverse werkvormen die passen bij de Historische Context onder leiding van Hanneke Tuithof in samenwerking met Bob Molenberg en Anne Marijn Damstra. Bob is docent aan de Reinwardt Academie en Anne Marijn werkt bij Academie 10 als docent geschiedenis en curriculum ontwikkelaar.

De workshop wordt gegeven op vrijdagmiddag 24 januari van 13.00 tot 17.00 in het centrum van Utrecht in een gebouw van de Universiteit Utrecht. Kosten: 200 euro inclusief werkmateriaal en bewijs van deelname. Maximaal 36 deelnemers.

Informatie bij Hanneke Tuithof h.tuithof@uu.nl
Inschrijving is gesloten en aanmelden voor de reservelijst is niet meer mogelijk. 

Locatie: 
De locatie waar de workshop gaat plaatsvinden is Drift 21, Sweelinckzaal. Als u op de link klikt dan komt u op de site van de Universiteit Utrecht terecht, waar u informatie over de bereikbaarheid en toegankelijkheid kunt vinden. LET OP: Drift 21 is alleen bereikbaar via de ingang van Drift 27 (ingang Universiteit Bibliotheek). Wanneer u de binnentuin helemaal door naar achter loopt, komt u uit bij Drift 21.

Workshop Historische Context Het Britse Rijk op 7 februari. 

Gezien het grote animo voor de workshop over de historische context ‘Het Britse Rijk’ is er besloten een extra workshop te organiseren Jaap Verheul gaat ook deze middag uitleg geven over ‘Het Britse Rijk’ en is er voor u de mogelijkheid om vragen te stellen. Dat gaan we afwisselen met diverse werkvormen die passen bij de Historische Context onder leiding van Hanneke Tuithof. De werkvormen zijn mede ontwikkeld door Anne Marijn Damstra en Bob Molenberg. 

Deze zal plaatsvinden op vrijdagmiddag 7 februari van 13.00 tot 17.00 in het centrum van Utrecht in een gebouw van de Universiteit Utrecht. Kosten: 200 euro inclusief werkmateriaal en bewijs van deelname. Maximaal 36 deelnemers. 

Informatie bij Hanneke Tuithof h.tuithhof@uu.nl
Deze workshop zit vol en de inschrijving is inmiddels gesloten. 

Workshop Historische Context China.

Workshop in voorjaar 2020 is in voorbereiding.

Informatie bij Hanneke Tuithof h.tuithof@uu.nl
Opgave later mogelijk via www.uu.nl/nascholinggeschiedenis/aanmelden2019-2020/