Workshops 2019 – 2020

Workshop Historische Context Nederland 1948 – 2008.

Bekijk het verslag van 31 oktober op deze pagina. 

Workshop Historische Context Steden en Burgers in de Lage landen.

Bekijk het verslag van 22 november op deze pagina. 

Workshop Historische Context het Britse Rijk op 24 januari. 

Jaap Verheul is Amerikadeskundige en hoofddocent cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht en bijzonder hoogleraar Atlantische betrekkingen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In zijn uitleg gaat Jaap Verheul in op de Historische Context het Britse Rijk en is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Dat gaan we afwisselen met diverse werkvormen die passen bij de Historische Context onder leiding van Hanneke Tuithof in samenwerking met Bob Molenberg en Anne Marijn Damstra. Bob is docent aan de Reinwardt Academie en Anne Marijn werkt bij Academie 10 als docent geschiedenis en curriculum ontwikkelaar.

De workshop wordt gegeven op vrijdagmiddag 24 januari van 13.00 tot 17.00 in het centrum van Utrecht in een gebouw van de Universiteit Utrecht. Kosten: 200 euro inclusief werkmateriaal en bewijs van deelname. Maximaal 36 deelnemers.

Informatie bij Hanneke Tuithof h.tuithof@uu.nl
Inschrijving is gesloten en aanmelden voor de reservelijst is niet meer mogelijk. 

Locatie: 
De locatie waar de workshop gaat plaatsvinden is Drift 21, Sweelinckzaal. Als u op de link klikt dan komt u op de site van de Universiteit Utrecht terecht, waar u informatie over de bereikbaarheid en toegankelijkheid kunt vinden. LET OP: Drift 21 is alleen bereikbaar via de ingang van Drift 27 (ingang Universiteit Bibliotheek). Wanneer u de binnentuin helemaal door naar achter loopt, komt u uit bij Drift 21.

Workshop Historische Context Het Britse Rijk op 7 februari. 

Gezien het grote animo voor de workshop over de historische context ‘Het Britse Rijk’ is er besloten een extra workshop te organiseren Jaap Verheul gaat ook deze middag uitleg geven over ‘Het Britse Rijk’ en is er voor u de mogelijkheid om vragen te stellen. Dat gaan we afwisselen met diverse werkvormen die passen bij de Historische Context onder leiding van Hanneke Tuithof. De werkvormen zijn mede ontwikkeld door Anne Marijn Damstra en Bob Molenberg. 

Deze zal plaatsvinden op vrijdagmiddag 7 februari van 13.00 tot 17.00 in het centrum van Utrecht in een gebouw van de Universiteit Utrecht. Kosten: 200 euro inclusief werkmateriaal en bewijs van deelname. Maximaal 36 deelnemers. 

Informatie bij Hanneke Tuithof h.tuithhof@uu.nl
Deze workshop zit vol en de inschrijving is inmiddels gesloten. 

Workshop Historische Context China.

Op donderdag 26 maart 2020 gaat de Universiteit Utrecht een workshop over de nieuwe Historische Context ‘China 1842 – 2001’ organiseren. We zullen in de workshop de Historische Context zowel inhoudelijk als didactisch toelichten. In workshop gaat Theo van Zon de drie deelvragen inhoudelijk toelichten en voorzien van didactische suggesties. Theo van Zon is lerarenopleider geschiedenis aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en geeft al meerdere jaren een cursus over Chinese geschiedenis. Dit gaan we afwisselen met nieuwe werkvormen over China onder leiding van Hanneke Tuithof en Rens Goedknegt.

De workshop zal plaatsvinden in de Sweelinckzaal op Drift 21 van 13.30 tot 17.00. De kosten bedragen 200 euro en dat is inclusief werkmateriaal uit de workshop, een boek over China en een bewijs van deelname.

Informatie bij Hanneke Tuithof h.tuithof@uu.nl
Deze workshop zit vol en de inschrijving is gesloten. 

Extra workshop over ‘China 1842-2001’ op donderdag 26 maart van 9.30 tot 13.00. 

Gezien het grote animo voor de workshop over de historische context ‘China 1842 – 2001’ op 26 maart 2020, is er besloten een extra workshop te organiseren. Deze zal ook gaan plaatsvinden op donderdag 26 maart maar dan in de ochtend van 9.30 tot 13.00 in de Sweelinckzaal op Drift 21. In workshop gaat Theo van Zon de drie deelvragen inhoudelijk toelichten en voorzien van didactische suggesties. Theo van Zon is lerarenopleider geschiedenis aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en geeft al meerdere jaren een cursus over Chinese geschiedenis. Dit gaan we afwisselen met nieuwe werkvormen over China onder leiding van Hanneke Tuithof en Rens Goedknegt. De kosten bedragen 200 euro en dat is inclusief werkmateriaal uit de workshop, een boek over China en een bewijs van deelname.

Informatie bij Hanneke Tuithof h.tuithof@uu.nl
Deze workshop zit vol en de inschrijving is gesloten.