Welkom op de nascholing website voor geschiedenisdocenten aan de Universiteit Utrecht!

Welkom op de nascholingswebsite van de Universiteit Utrecht! 
Bekijk ons huidige aanbod en lees de verslagen van vorige workshops. Bij de verslagen kunt u ook veel gebruikte materialen downloaden om te gebruiken in uw eigen lessen. 

Kijk voor meer lesmateriaal op: www.uu.nl/geschiedenisendidactiek
Heeft u vragen? Mail dan naar: nascholinguu@gmail.com.

Agenda: 
-China basis workshop met Theo van Zon, 3 juni 2021, 9.30 – 13.00 (vol)
-China verdiepende workshop met Theo van Zon, 3 juni 2021, 13.30 – 17.00 (vol).
-Verlichting met Jeroen Koch op 11 juni 2021, 11.00 – 15.00, inschrijving is gestart! 
-Herijkte Canon, late tijdvakken, 16 juni 2021, 16.00 – 20.00.

Volgend schooljaar gaan wij ons aanbod herhalen, zowel fysiek als online! Blijf onze website in de gaten houden. 

Workshop Historische Context Verlichting 1650 – 1900

Op vrijdag 11 juni 2021 gaat de Universiteit Utrecht een workshop over de nieuwe Historische Context ‘Verlichting 1650-1900’ organiseren. We zullen in de workshop de Historische Context zowel inhoudelijk als didactisch toelichten. In workshop gaat Jeroen Koch de drie deelvragen inhoudelijk toelichten. Jeroen Koch is docent-onderzoeker bij de afdeling Cultuur-, Mentaliteits- en Ideeëngeschiedenis (CMI). Hij houdt zich bezig met politieke en intellectuele geschiedenis vanaf de Verlichting en is bekend van de biografie van koning Willem I (2014). Deze inhoudelijke verdieping gaan we afwisselen met vakdidactische suggesties voor het aanpakken van deze Historische Context onder leiding van dr. Hanneke Tuithof. Henrike Luijk, opleider bij de Hogeschool Utrecht, maakt werkvormen bij deze nieuwe context waarmee we aan de slag gaan. 

De workshop wordt gegeven op vrijdag 11 juni van 11.00 tot 15.00 in cursus- en vergadercentrum Domstad. De kosten bedragen 200 euro inclusief koffie/thee/koeken, een lunch, een boek, werkmateriaal en bewijs van deelname. De inschrijving is gestart via onze website.

Workshops herijkte Canon van Nederland 2021 

In 2021 organiseren we twee workshops over de herijkte Canon van Nederland in conferentiecentrum Domstad te Utrecht. Alle vensterteksten van de Canon van Nederland zijn herschreven en er zijn tien nieuwe vensters! Dit zijn stuk voor stuk interessante en spannende vensters voor het onderwijs: Trijntje, Maria van Bourgondië, Jeroen Bosch, Johan van Oldenbarnevelt, Saar Burgerhart, Anton de Kom, Marga Klompe, Gastarbeiders, Kolen en Gas, het Oranjegevoel. Wetenschappelijke experts en leden van de Canoncie gaan vertellen over de nieuwe vensters in de Canon en natuurlijk is er ook aandacht voor didactiek en werkvormen.

De online workshop over de vroege tijdvakken heeft inmiddels plaatsgevonden, kijk op deze pagina voor het verslag. 

Voor de workshop op 16 juni kunt u zich nog aanmelden! 

Programma 16 juni:
-Abdelkader Benali over gastarbeiders en het Oranjegevoel.
-James Kennedy over Marga Klompe.
-Noraly Beyer over Anton de Kom.
-Simone Claessen van het mijnmuseum over kolen en gas.
Hanneke Tuithof en Marjan de Groot bespreken werkvormen en didactische suggesties.

U kunt zich opgegeven via https://nascholing-gs.wp.hum.uu.nl/aanmelden2020-2021/ 

Workshops Historische Contexten 2020-2021 

In het schooljaar 2020 – 2021 heeft de Universiteit Utrecht al een nascholingworkshops over nieuwe Historische Contexten voor havo en vwo georganiseerd. Verslagen en materialen van de workshops: Steden en Burgers en Het Britse Rijk op 24 en 25 september 2020,  China op 1 oktober 2020, Nederland op 6 november 2020 en Duitsland op 4 december 2020 staan online.

De online webinars over de historische contexten Steden en Burgers, Britse Rijk en Duitsland, hebben inmiddels plaatsgevonden. Kijk voor het verslag op: 
Steden en Burgers in de Lage Landen
Het Britse Rijk
Duitsland in Europa

Workshops nieuwe Historische Contexten 2019-2020

Naar aanleiding van de grote examenconferenties in het schooljaar 2018-2019, zijn er in het schooljaar 2019-2020 workshops gegeven over de nieuwe Historische Contexten. Op 31 oktober heeft er een workshop over ‘Nederland 1948-2008’ met Annegreet van Bergen plaatsgevonden. Op 22 november hebben Maarten Prak en Hanneke Tuithof ‘Steden en Burgers’ behandeld. En op 24 januari en 7 februari zijn er workshops over ‘Het Britse Rijk’ georganiseerd met Jaap Verheul. Tot slot heeft op 11 juni Theo van Zon de Historische Context ‘China’ toegelicht. Verslagen van deze workshops staan online, inclusief presentaties en werkmaterialen! 

Examenconferenties schooljaar 2018-2019

In schooljaar (2018-2019) zijn er twee grote examenconferenties voor havo- & vwo-docenten gehouden over de twee nieuwe Historische Contexten en het maken van een goed PTA. Het materiaal van deze dagen is te bekijken in het archief.