Welkom op de nascholing website voor geschiedenisdocenten aan de Universiteit Utrecht!

Update maart 2020! 

Vanwege het coronavirus zijn de workshops over de nieuwe Historische Context ‘China 1842 – 2001’ verplaatst van 26 maart naar 11 juni. Deelnemers hebben hierover mail ontvangen. Vragen? Mail dan naar nascholinguu@gmail.com 

Schooljaar 2020-2021. 

Gezien het grote animo voor de workshops dit schooljaar (2019-2020) hebben we besloten dat we het aanbod komend schooljaar (2020-2021) zullen gaan herhalen. We gaan opnieuw aandacht besteden aan de nieuwe Historische Contexten voor de havo en vwo en we zullen nieuwe werkvormen behandelen. Daarnaast willen we ook workshops ontwikkelen over de Historische Context Duitsland en de herijkte Canon. Meer informatie volgt in het voorjaar van 2020. 

Workshops nieuwe Historische Contexten 2019-2020.

Naar aanleiding van de grote examenconferenties afgelopen jaar worden er in het schooljaar 2019-2020 workshops gegeven worden over de nieuwe Historische Contexten. Op 31 oktober heeft er een workshop over ‘Nederland 1948-2008’ met Annegreet van Bergen plaatsgevonden. Op 22 november hebben Maarten Prak en Hanneke Tuithof ‘Steden en Burgers’ behandeld. Verslagen van deze workshops staan online, inclusief presentaties en werkmaterialen! 

Op 24 januari en 7 februari zijn er workshops over ‘Het Britse Rijk’ georganiseerd met Jaap Verheul. Daarin zijn veel werkvormen en materialen besproken. Het verslag, foto’s en materialen van beide middagen kun op vinden op deze pagina. 

Op 26 maart worden er twee workshops over de Historische Context China georganiseerd. Beide workshop zitten vol en u aanmelden voor de reservelijst is niet meer mogelijk. 

Vorig schooljaar (2018-2019) zijn er twee grote examenconferenties voor havo- & vwo-docenten gehouden over de twee nieuwe Historische Contexten en het maken van een goed PTA. Het materiaal van deze dagen is te bekijken in het archief.