Professionalisering geschiedenisdocenten

Professionalisering geschiedenisdocenten

Departement GKG Universiteit Utrecht

Home

Welkom op de website voor professionalisering geschiedenisdocenten in het voortgezet onderwijs!

Bekijk hier ons huidige aanbod en de vernieuwde archiefpagina. Daar kunt u veel gebruikte materialen downloaden om te gebruiken in uw eigen lessen. 

Kijk voor meer lesmateriaal op: www.uu.nl/geschiedenisendidactiek
Heeft u vragen? Mail dan naar: Nascholing-GKG@uu.nl

Agenda: 
-In mei of juni maken wij ons aanbod voor schooljaar 2023-2024 bekend! 

Nieuwe workshops over de Historische Contexten!

”Hartelijk dank voor de uitstekende nascholing. We vonden de nascholing interessant om te volgen en hebben goede aanknopingspunten voor in de les mee naar huis genomen”.

De Universiteit Utrecht heeft dit schooljaar nieuwe workshops over de historische contexten aangeboden! In deze workshops hebben we een focus gekozen waarmee we inhoudelijk en didactisch dieper op de contexten in zijn gaan. Zoals het Britse Rijk in filmfragmenten; Steden en Burgers toegelicht via steden en de Verlichting aan de hand van personen. Kijk op deze pagina voor meer informatie per workshop.

Workshops over taalgericht geschiedenisonderwijs

”Hartelijk dank voor de zeer interessante workshop. Als docent in de onderbouw van het VMBO ben ik van mening dat deze workshop beter aansloot bij de dagelijkse praktijk dan menig andere nascholing”.

Geschiedenis is in het voortgezet onderwijs een talig vak. In deze workshops krijg je informatie over de specifieke taalproblemen die leerlingen hebben bij het leren van geschiedenis. Ook proberen we werkvormen en strategieën uit die je kunt gebruiken als je aandacht aan (vak)taal in jouw geschiedenisles wilt geven. Dit schooljaar organiseren we twee workshops over taalgericht geschiedenisonderwijs, een algemenere workshop en een meer gericht op schrijven. We gaan in de workshop over schrijven er van uit dat je de basisworkshop hebt gevolgd of je al bezig hebt gehouden met taalgericht vakonderwijs. Kijk op deze pagina voor meer informatie per workshop. Deze workshops zijn geschikt voor alle geschiedenisdocenten uit het voortgezet onderwijs, ook vmbo en onderbouw. 

Thematische workshops

Op 1 december hebben we gekeken op welke manieren we het verhaal van Anton de Kom en de geschiedenis van Suriname kunnen gebruiken in onze lessen. Een monoloog geschreven door Noraly Beyer is opgevoerd door actrice Urmie Plein. Kijk op deze pagina voor een verslag van de workshop.

Webinars over de historische contexten

”Van harte aanbevolen! In anderhalf uur tijd veel ideeën en inspiratie opgedaan om de lessen over dit thema nog betekenisvoller in te richten. Prettig om een aantal lezingen als voorbereiding bekeken te hebben waardoor de tijd goed benut kon worden”.

Dit schooljaar kunt u ook nog kiezen voor een nascholing online! In deze webinars behandelen we de basiskennis van de historische contexten. Ter voorbereiding kijkt u vier filmpjes waarin de contexten per deelvraag inhoudelijk worden toegelicht door een expert en in het webinar bespreken wij met maximaal 12 docenten de didactiek. Kijk op deze pagina voor meer informatie per webinar.

Archief nascholingsworkshop Universiteit Utrecht 

Bent u nieuwsgierig naar de nascholingsconferenties en de workshops van de afgelopen jaren die de Universiteit Utrecht heeft georganiseerd? Neem dan eens een kijkje in ons vernieuwde archief

Contact