Welkom op de website voor professionalisering geschiedenisdocenten in het voortgezet onderwijs!

Bekijk ons huidige aanbod en lees de verslagen van vorige workshops. Bij de verslagen kunt u ook veel gebruikte materialen downloaden om te gebruiken in uw eigen lessen. 

Kijk voor meer lesmateriaal op: www.uu.nl/geschiedenisendidactiek
Heeft u vragen? Mail dan naar: Nascholing-GKG@uu.nl

Agenda: 
-12 januari 13.30 – 17.00, Taalgericht geschiedenisonderwijs basis.
-19 januari, 15.00 – 18.30, Webinars historische contexten havo.
-9 maart, 9.30 – 13.00, Nederland na de Tweede Wereldoorlog (vmbo/havo).
-9 maart 9.30 – 13.00, Historische Context Verlichting 2.0 met personen.
-9 maart 13.30 – 17.00, Het Britse Rijk 2.0 met filmfragmenten.
-9 maart 13.30 – 17.00, Historische Context Steden en Burgers 2.0 met steden.
-6 april 9.30 – 13.00, Taalgericht geschiedenisonderwijs basis. 
-6 april 13.30 – 17.00, Taalgericht geschiedenisonderwijs schrijven. 
-6 april 13.30 – 17.00, Historische Context China 2.0.

Nieuwe workshops over de Historische Contexten!

De Universiteit Utrecht gaat dit schooljaar nieuwe workshops over de historische contexten aanbieden! In deze workshops hebben we een focus gekozen waarmee we inhoudelijk en didactisch dieper op de contexten in zijn gaan. Zoals het Britse Rijk in filmfragmenten; Steden en Burgers toegelicht via steden en de Verlichting aan de hand van personen. Kijk op deze pagina voor meer informatie per workshop.

Workshops over taalgericht geschiedenisonderwijs

Geschiedenis is in het voortgezet onderwijs een talig vak. In deze workshops krijg je informatie over de specifieke taalproblemen die leerlingen hebben bij het leren van geschiedenis. Ook proberen we werkvormen en strategieën uit die je kunt gebruiken als je aandacht aan (vak)taal in jouw geschiedenisles wilt geven. Dit schooljaar organiseren we twee workshops over taalgericht geschiedenisonderwijs, een algemenere workshop en een meer gericht op schrijven. We gaan in de workshop over schrijven er van uit dat je de basisworkshop hebt gevolgd of je al bezig hebt gehouden met taalgericht vakonderwijs. Kijk op deze pagina voor meer informatie per workshop. Deze workshops zijn geschikt voor alle geschiedenisdocenten uit het voortgezet onderwijs, ook vmbo en onderbouw. 

Thematische workshops

Op 1 december hebben we gekeken op welke manieren we het verhaal van Anton de Kom en de geschiedenis van Suriname kunnen gebruiken in onze lessen. Een monoloog geschreven door Noraly Beyer is opgevoerd door actrice Urmie Plein. Kijk op deze pagina voor een verslag van de workshop.

Webinars over de historische contexten

Dit schooljaar kunt u ook nog kiezen voor een nascholing online! In deze webinars behandelen we de basiskennis van de historische contexten. Ter voorbereiding kijkt u vier filmpjes waarin de contexten per deelvraag inhoudelijk worden toegelicht door een expert en in het webinar bespreken wij met maximaal 12 docenten de didactiek. Kijk op deze pagina voor meer informatie per webinar.

Archief nascholingsworkshop Universiteit Utrecht 

Bent u nieuwsgierig naar de nascholingsconferenties en de workshops van de afgelopen jaren die de Universiteit Utrecht heeft georganiseerd?

Neem dan eens een kijkje in ons archief! Daar kunt u de verslagen lezen van de nascholingsworkshops en de gebruikte materialen downloaden om te gebruiken in uw eigen lessen. De afgelopen jaren zijn alle nieuwe historische contexten voor havo én vwo aan bod gekomen, workshops over de herijkte Canon van Nederland en online webinars over verschillende nieuwe historische contexten. 


Contact