Welkom op de nascholing website voor geschiedenisdocenten aan de Universiteit Utrecht!

Welkom op de nascholingswebsite van de Universiteit Utrecht! 
Bekijk ons huidige aanbod en lees de verslagen van vorige workshops. Bij de verslagen kunt u ook veel gebruikte materialen downloaden om te gebruiken in uw eigen lessen. 

Kijk voor meer lesmateriaal op: www.uu.nl/geschiedenisendidactiek
Heeft u vragen? Mail dan naar: nascholinguu@gmail.com.

Agenda: 
-Online workshop Steden en Burgers, 25 maart 2021, 13.00 – 14.30 (vol).
-Online workshop Het Britse Rijk, 25 maart 2021, 15.00 – 16.30. 
-Online workshop Duitsland, 25 maart 2021, 17.00 – 18.30. 
-Herijkte Canon, vroege tijdvakken, 31 maart 2021, 16.00 – 20.00.
-Verlichting met Jeroen Koch op 8 april 2021, 10.00 – 14.30, info volgt
-Herijkte Canon, late tijdvakken, 8 april 2021, 16.00 – 20.00.
-China basis workshop met Theo van Zon, 3 juni 2021, 9.30 – 13.00 (vol)
-China verdiepende workshop met Theo van Zon, 3 juni 2021, 13.30 – 17.00 (vol).

Online workshops over de nieuwe Historische Contexten 2021 

Op donderdag 25 maart bieden wij online webinars aan over de historische contexten Steden en Burgers, Britse Rijk en Duitsland aan. Je krijgt ter voorbereiding op een webinar links naar vier inhoudelijke filmpjes van ongeveer 20 minuten en een artikel over de randvoorwaarden van de nieuwe historische contexten. In de filmpjes licht een wetenschappelijk expert de historische context toe, drie filmpjes gaan over de deelvragen van de context en in het vierde filmpje krijg je vragen en antwoorden te zien die tijdens onze nascholing op locatie aan bod zijn geweest. Tijdens het online webinar van anderhalfuur in MS-Teams bespreken we in een kleine groep docenten (max 12) de aard van de historische context, bekijken we een werkvorm bij de context, geven we didactische suggesties en kunnen we openstaande vragen formuleren voor de wetenschappelijk expert (en dan zorgen wij dat die beantwoord worden). Je krijgt na het webinar het digitale werkmateriaal en een verslag van de suggesties die tijdens het webinar besproken zijn. Opgave vanaf donderdag 28 januari 12.00 via https://nascholing-gs.wp.hum.uu.nl/aanmelden2020-2021/.

Het programma op 25 maart:
13.00-14.30 Steden en Burgers met filmpjes van Maarten Prak
15.00-16.30 Britse Rijk met filmpjes van Jaap Verheul
17.00-18.30 Duitsland met filmpjes van Jacco Pekelder

De prijs is 99,00 euro per webinar. Bij veel belangstelling zullen we extra data inlassen.

Workshops herijkte Canon van Nederland 2021 

Let op: data zijn gewijzigd i.v.m. harde lockdown!

Op 31 maart en 8 april 2021 organiseren we twee workshops over de herijkte Canon van Nederland in conferentiecentrum Domstad te Utrecht. Alle vensterteksten van de Canon van Nederland zijn herschreven en er zijn tien nieuwe vensters! Dit zijn stuk voor stuk interessante en spannende vensters voor het onderwijs: Trijntje, Maria van Bourgondië, Jeroen Bosch, Johan van Oldenbarnevelt, Saar Burgerhart, Anton de Kom, Marga Klompe, Gastarbeiders, Kolen en Gas, het Oranjegevoel. Wetenschappelijke experts en leden van de Canoncie gaan vertellen over de nieuwe vensters in de Canon en natuurlijk is er ook aandacht voor didactiek en werkvormen.

U kunt zich opgegeven via https://nascholing-gs.wp.hum.uu.nl/aanmelden2020-2021/ voor 200 euro per workshop. Hiervoor krijgt u ook werkmateriaal, een certificaat en eten en drinken.

Programma 31 maart:
-Hubert Slings over Trijntje.
-James Kennedy over Maria van Bourgondië.
-Sanne Frequin over Jeroen Bosch.
-Maarten Prak over Johan van Oldenbarnevelt.
-Lotte Jensen over Saar Burgerhart.
Hanneke Tuithof en Marjan de Groot bespreken werkvormen en didactische suggesties.

Programma 8 april:
-Abdelkader Benali over gastarbeiders en het Oranjegevoel.
-James Kennedy over Marga Klompe.
-Noraly Beyer over Anton de Kom.
-En iemand van het mijnmuseum over kolen en gas.
Hanneke Tuithof en Marjan de Groot bespreken werkvormen en didactische suggesties.

Workshops Historische Contexten 2020-2021 

In het schooljaar 2020 – 2021 organiseert de Universiteit Utrecht nascholingworkshops voor alle nieuwe Historische Contexten voor havo en vwo. Verslagen en materialen van de workshops: Steden en Burgers en Het Britse Rijk op 24 en 25 september 2020,  China op 1 oktober 2020, Nederland op 6 november 2020 en Duitsland op 4 december 2020 staan online.
In het voorjaar 2021 volgt er nog een workshop over ‘Verlichting 1650-1900’ en online workshops van Steden en Burgers, Het Britse Rijk en Duitsland. Meer informatie volgt!

Vanwege de verscherpte corona maatregelen van de overheid hebben we besloten om de inschrijving voor de workshop ‘China 1842-2001’ te stoppen. Hierdoor blijven we onder het maximum van 30 personen per ruimte. U kunt zich nog wel aanmelden voor de reservelijst via: nascholinguu@gmail.com.

Workshops nieuwe Historische Contexten 2019-2020

Naar aanleiding van de grote examenconferenties in het schooljaar 2018-2019, zijn er in het schooljaar 2019-2020 workshops gegeven over de nieuwe Historische Contexten. Op 31 oktober heeft er een workshop over ‘Nederland 1948-2008’ met Annegreet van Bergen plaatsgevonden. Op 22 november hebben Maarten Prak en Hanneke Tuithof ‘Steden en Burgers’ behandeld. En op 24 januari en 7 februari zijn er workshops over ‘Het Britse Rijk’ georganiseerd met Jaap Verheul. Tot slot heeft op 11 juni Theo van Zon de Historische Context ‘China’ toegelicht. Verslagen van deze workshops staan online, inclusief presentaties en werkmaterialen! 

Examenconferenties schooljaar 2018-2019

In schooljaar (2018-2019) zijn er twee grote examenconferenties voor havo- & vwo-docenten gehouden over de twee nieuwe Historische Contexten en het maken van een goed PTA. Het materiaal van deze dagen is te bekijken in het archief.