Welkom op de nascholing website voor geschiedenisdocenten aan de Universiteit Utrecht!

Welkom op de nascholingswebsite van de Universiteit Utrecht! 
Bekijk ons huidige aanbod en lees de verslagen van vorige workshops. Bij de verslagen kunt u ook veel gebruikte materialen downloaden om te gebruiken in uw eigen lessen. 

Kijk voor meer lesmateriaal op: www.uu.nl/geschiedenisendidactiek
Heeft u vragen? Mail dan naar: nascholinguu@gmail.com.

Agenda: 
-Webinar Steden en Burgers in de Lage Landen, 30 juni, 15.30 – 17.00, (vol).

Volgend schooljaar gaan wij ons aanbod herhalen, zowel fysiek als online! Blijf onze website in de gaten houden. 

Webinar Steden en Burgers in de Lage Landen 

Op woensdag 30 juni bieden wij van 15.30 tot 17.00 een online webinar aan over de historische context Steden en Burgers in de Lage Landen. Je krijgt ter voorbereiding op de webinar een link naar vier inhoudelijke filmpjes. In de filmpjes licht prof. dr. Maarten Prak (hoogleraar bij de afdeling Economische en Sociale Geschiedenis) de historische context toe. Tijdens het online webinar van anderhalfuur in MS-Teams bespreken we in een kleine groep docenten (max 12) de aard van de historische context, bekijken we een werkvorm bij de context en geven we didactische suggesties. Kijk hier voor meer informatie. De prijs is 99,00 euro. Deze workshop zit inmiddels vol. 

Workshops herijkte Canon van Nederland 2021 

In 2021  hebben we twee workshops over de herijkte Canon van Nederland georganiseerd. De tien nieuwe vensters zijn door wetenschappelijke experts en leden van de Canon besproken. Verder was er natuurlijk aandacht voor didactiek en werkvormen.

De online workshop over de vroege tijdvakken heeft inmiddels plaatsgevonden, kijk op deze pagina voor het verslag. 

Op 16 juni heeft er een fysieke workshop plaatsgevonden waarin we de late tijdvakken hebben behandeld. Kijk op deze pagina voor het verslag.  

Workshops Historische Contexten 2020-2021 

In het schooljaar 2020 – 2021 heeft de Universiteit Utrecht al een nascholingworkshops over nieuwe Historische Contexten voor havo en vwo georganiseerd. Verslagen en materialen van de workshops: Steden en Burgers en Het Britse Rijk op 24 en 25 september 2020,  China op 1 oktober 2020, Nederland op 6 november 2020, Duitsland op 4 december 2020 en Verlichting op 11 juni 2021 staan online.

De online webinars over de historische contexten Steden en Burgers, Britse Rijk en Duitsland, hebben inmiddels plaatsgevonden. Kijk voor het verslag op: 
Steden en Burgers in de Lage Landen
Het Britse Rijk
Duitsland in Europa

Op donderdag 3 juni hebben we workshops bij de historische context China georganiseerd. In de ochtend gebaseerd op de drie deelvragen en in de middag zijn we dieper op het confucianisme ingegaan. De verslagen staan online! 

Workshops nieuwe Historische Contexten 2019-2020

Naar aanleiding van de grote examenconferenties in het schooljaar 2018-2019, zijn er in het schooljaar 2019-2020 workshops gegeven over de nieuwe Historische Contexten. Op 31 oktober heeft er een workshop over ‘Nederland 1948-2008’ met Annegreet van Bergen plaatsgevonden. Op 22 november hebben Maarten Prak en Hanneke Tuithof ‘Steden en Burgers’ behandeld. En op 24 januari en 7 februari zijn er workshops over ‘Het Britse Rijk’ georganiseerd met Jaap Verheul. Tot slot heeft op 11 juni Theo van Zon de Historische Context ‘China’ toegelicht. Verslagen van deze workshops staan online, inclusief presentaties en werkmaterialen! 

Examenconferenties schooljaar 2018-2019

In schooljaar (2018-2019) zijn er twee grote examenconferenties voor havo- & vwo-docenten gehouden over de twee nieuwe Historische Contexten en het maken van een goed PTA. Het materiaal van deze dagen is te bekijken in het archief.