Workshops ‘Het Britse Rijk’ op 24 januari en 7 februari

 

 

 

 

 

 

 

 

Op vrijdag 24 januari en vrijdag 7 februari hebben er geslaagde workshop plaatsgevonden met als thema: de historische context ‘Het Britse Rijk’.
Jaap Verheul heeft beide middagen de drie deelvragen inhoudelijk behandeld. Zijn PowerPoint is onderaan deze pagina te vinden. 

Afwisselend met de drie deelvragen zijn er verschillende werkvormen uitgeprobeerd en besproken. Uit de bespreking van de chronologieopdracht van Harry Havekes is vastgesteld dat de opdracht te groot is voor één lesuur. Het is een idee om de opdracht over verschillende lessen te verdelen of te gebruiken door de behandeling van de Historische Context heen. Ronde 1 kan ook al als oriëntatie gedaan worden. Door de digitale versie van de tijdbalk kunnen leerlingen de tijdbalk bijhouden. Het kan ook een idee om alle kaartjes te laten plastificeren zodat er geschoven kan worden en de tijdbalk vaker bruikbaar is. Er was verder het idee om in ronde 3 bronnen te gebruiken die aansluiten bij de gebeurtenissen, ontwikkelingen en fenomenen in ronde 1 en 2. En er kan nog een ronde 4 toegevoegd worden met personen en groepen mensen (zoals Queen Victoria, Pilgrims en Robert Owen). Ook zouden leerlingen als ronde 5 zelf nog visuele bronnen kunnen zoeken. Verder is de tip gegeven om de tijdvalk op meerdere A3 vellen te laten afdrukken zodat er meer ruimte is voor de leerlingen om te schuiven met de kaartjes en zodat de leerlingen een duidelijker overzicht krijgen. Neem ook goed de tijd om de werkvorm te evalueren met de leerlingen. Welke fouten zijn er gemaakt? En waarom hebben leerlingen bepaalde keuzes genomen?

 

In het keuzedeel van de middag is er naar een opdracht met visuele bronnen over katoen gekeken. Deze bronnen zijn onderaan deze pagina te vinden als ‘werkvorm HC Britse Rijk deelvraag 3’. Deze zijn vorig jaar in de workshop Britse Rijk op de havo-conferentie gebruikt met een opdracht die te moeilijk/open was. We hebben gekeken hoe deze bronnen anders gebruikt kunnen worden. Een idee was om ze op chronologische volgorde te laten leggen. Ook kun je leerlingen de bronnen laten koppelen aan de kenmerkende aspecten of de tweede + derde deelvraag. Ordenen van de bronnen naar sociaal, cultureel en economisch kan ook. En je kunt een jurk als uitgangspunt nemen en dan vragen hoe de jurk gemaakt wordt in de periode van handelskapitalisme en industrieel kapitalisme en zo de bronnen laten ordenen. Met aanvulling van kaarten en cijfers zouden de bronnen te gebruiken zijn voor de beantwoording van derde deelvraag context. 

Bijgestelde versies van de uitgeprobeerde werkvormen komen dan in de database van www.uu.nl/geschiedenisendidactiek te staan. Als je zelf een aangepaste versie hebt, ontvangen we die graag om te delen. Op https://nascholing-gs.wp.hum.uu.nl/sprekers-2019/ vind je ook het materiaal van onze grote examenconferentie havo en vwo over de nieuwe syllabus.

Er is door het Cito beloofd dat er een proefexamen komt in voorjaar 2020. Examenvragen van Lancashire zijn ook bruikbaar, dit was examenonderwerp in 2004 en 2005. Toen werkten we nog niet met de kenmerkende aspecten. Zie www.havovwo.nl voor alle examens vanaf 2002. 

Materialen: 
– PowerPoint Jaap Verheul.
– Chronologiewerkvorm Harry Havekes: Chronologiewerkvorm Harry Havekes
– Word versie tijdbalk werkvorm Harry Havekes: 04 – Chronologie British Empire – Tijdbalk Harry Havekes
– Digitale variant tijdbalk werkvorm Harry Havekes: Chronologie Britse Empire (1585 – 1900)
– Werkvorm deelvraag 3: werkvorm-HC-Britse-Rijk-deelvraag-3 met wijzigingen (1)